Sản Phẩm

LỄ TÂN HÔN THÀNH ĐẠT - MINH THẢO

Lễ tân hôn Thành Đạt & Minh Thảo

Ngày tiệc: 28/011/2014

Địa điểm: Tư gia Lý Tự Trọng