Sản Phẩm

LỄ VU QUY ĐAN THANH - MINH HUY

LỄ ĐÍNH HÔN ĐAN THANH - MINH HUY

Ngày tiệc: 28/08/2014

Địa điểm: Bình Thạnh

Tông màu: vàng đồng