Sản Phẩm

LỄ ĐÍNH HÔN ĐAN THANH - MINH HUY

LỄ ĐÍNH HÔN ĐAN THANH - MINH HUY

Ngày tiệc: 30/06/2014

Địa điểm: Bình Thạnh

Tông màu: hồng